کلیه فایل ها تست و تایید شده اند

برای استفاده از فایل های زیر، پس از دانلود، قبل از باز کردن فایل، روی آن رایت کلیک کرده وproperties را انتخاب نمائید، صبر کنید تا پنجره باز شود، در قسمت پائین پنجره بازشده، مطابق شکل پائین صفحه ، روی Unblock کلیک نمائید!

دموی کوتاه:

یا از دستور نصب فایل های بردیاراد که دربخش راهنما توضیح داده شده استفاده فرمائید

برای نقشه صفحه بکسل بند نیازی به طراحی نیست با این فایل، قطر سوراخ وابعاد را بدهید و نقشه اتوکد را ببینید! دانلود

برای نقشه صفحه موتور نیازی به طراحی نیست با این فایل، قطر سوراخ وابعاد را بدهید و نقشه اتوکد را ببینید! دانلود

محاسبه زاویه کشش با دو فلکه انحراف جدید است و در هیچ سایتی ارائه نشده. دانلود

محاسبۀ زاویه کشش با یک فلکه انحراف. با دادن مقادیر H و V زاویه کشش را محاسبه می کند. دانلود

برنامه کاملی از سرویس و نگهداری پله برقی با تصاویر. دانلود

برنامه تنظیمات پله برقی. دانلود

برنامه روغنکاری پله برقی. دانلود

برنامه بازدید پله برقی. دانلود

انتخاب تعداد و ظرفیت آسانسور برای هر ساختمان. انتخاب آسان از روی دیاگرام. دانلود

enemad-logo