در این جا تصاویری از نمونه نقشه های نرم افزار نشان داده شده. (نداشتن وضوح به خاطر عکس برداری است-نقشه های اصلی وضوح اتوکد را دارد)

قاب وزنه بغل درسانترال

دوبلکس 13 و 8

تک فلکه قاب وزنه کنار
پلان و مقطع عمودی آهن کشی
جزئیات نقشه آهن کشی

نمائی از بعضی صفحات نرم افزار:

فرم های مربوط به نرم افزار نقشه های استاندارد

فرم یک نقشه های استاندارد
فرم دو نقشه های استاندارد-قاب وزنه پشت
فرم سه نقشه های استاندارد – موارد وزنه بغل
فرم چهار نقشه های استاندارد – براکت مشترک
enemad-logo