آنالیز ترافیک (انتخاب تعداد و ظرفیت و سرعت آسانسور در ساختمان ها)

به نام خدا

ترافیک آسانسور – انتخاب تعداد و ظرفیت

ترافیک آسانسور از موارد حائز اهمیت در ساختمان است. آسانسور های موجود باید قابلیت جابجائی کافی را داشته باشندبه طوریکه ازدحام در همکف یا طبقات رخ نداده و زمان انتظار و زمان حرکت در حد قابل قبول باشد.

اوج ترافیک

درساختمانهایی که منحصرا یک شرکت یا سازمان در آن مستقر می باشد ساعات اوج ترافیک اول صبح، وقت  نهار و زمان ترک محل کار در پایان شیفت می باشد. ترافیک بین طبقات در تمام روز قابل پیش بینی است. اگر ساعات شروع و خاتمه کار انعطاف پذیر باشد کمی از اوج ترافیک می کاهد. در ساختمانهایی که چند شرکت حضور دارندترافیک سنگین تر خواهد بودو زمان اوج ترافیک ها طولانی ترمی باشند.

در هتل ها ترافیک دو طرفه می باشد- رفت و آمد مسافران به اتاق هایشان همچنین به طبقاتی که سرویس های عمومی دارند مثل رستوران مسیر های پر تردد خواهند بود. اگر رستوران هتل در همکف پیش بینی شودکمی از ترافیک کاسته خواهد شد. معمولا اوج ترافیک هتل هنگام صرف صبحانه و پس از آن خروج مسافران از هتل می باشد که معمولا ساعات اولیه صبح بین 7 تا 9 است.

تعداد آسانسورها باید برای ساعات اوج ترافیک طراحی شوند یعنی چند برابر ساعات معمولی.

در ساختمانهای مسکونی ساعت اوج اول وقت صبح و ساعتی در عصر میباشد. ترافیک یک ساختمان مسکونی بسیار کمتر از ترافیک ساختمانهای تجاری و اداری و هتل ها میباشد.

برای بررسی ترافیک آسانسور و انتخاب تعداد و ظرفیت باید اطلاعات زیر در اختیار باشد:

 • نوع کاربری ساختمان
 • تعداد طبقاتی که آسانسور سرویس میدهد
 • ارتفاع طبقات
 • طبقه ورودی اصلی
 • تعداد نفر استفاده کننده در هر طبقه

اگر تعداد نفرات معلوم نباشد می توان طبق جدول زیر انرا تخمین زد:

      کاربری                                       تخمین نفرات

ادار ی معمولی                                  یکنفر به ازای 10 متر مربع زیر بنای مصرفی ( غیر مشاع)

اداری لوکس                                      یک نفر به ازای 14 متر مربع

هتل                                                یک و نیم نفر به ازای هر اتاق هتل

مسکونی                                          یک و هشت دهم(1.8) نفر به ازای هر اتاق خواب

بیمارستان                                        کارکنان: 2 نفر به ازای هر تختخواب

                                                      ملاقات کننده: 3 نفر به ازای هر تختخواب

تبصره:

1- درساختمانهای 8 طبقه یاباطول 28 متروبیش از آن باید حد اقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی شودو یکی از این آسانسور ها باید برانکارد بر باشدوکلیه طبقات را سرویس دهدوهمواره یک آسانسور قابلیت حمل صندلی چرخدارار دارا باشد.

پارامترهای اصلی آسانسور

 • ظرفیت آسانسور
 • سرعت آسانسور
 • تعداد آسانسور
 • طبقاتی که آسانسور سرویس میدهد
 • ابعاد کابین
 • موقعیت و دسته بندی آسانسور ها
 • سیستم کنترل آسانسور

طراحی آسانسور برای ساعات اوج ترافیک انجام میگیرد:

جداول صفحات بعد بر مبنای سه عامل کلیدی به دست آمده اند:

 • قابلیت جابجایی: درصد جمعیت از ساختمان که در 5 دقیقه می تواند توسط آسانسور ها جابجا شود. برای ساختمان های مسکونی کافیست 5درصد جمعیت ساختمان در 5 دقیقه جابجا گردند. در ساختمان های تجاری باید حد اقل 12 درصد جمعیت ساختمان در 5 دقیقه جابجا گردند.
 • زمان سفر اسمی: مدت زمانی که آسانسور از طبقه پایین تابالا ترین طبقه رفته و به جای اول خود باز میگردد
 • انتظار: حاصل تقسیم مدت زمان سفر اسمی به تعداد آسانسورها را زمان انتظار میگویند. این زمان برای ساختمانهای مسکونی تا 90 ثانیه قابل قبول است. برای ساختمانهای تجاری اداری این زمان باید حد اکثر 35 ثانیه باشد. در صورتیکه سرویس عالی مورد نظر باشد زمان انتظار را 25 ثانیه در نظر میگیرند.

با استفاده از دو جدول زیر(از بخش دانلود رایگان دانلود فرمائید)، می توانید تعداد و نوع آسانسور مورد نیاز برای هر ساختمان را تعیین نمائید. روش کار در پائین جدول توضیح داده شده است.


توجه داشته باشید: در ساختمانهای مسکونی طبقات را از همکف به بالا حساب کنید!

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo