ELEVATOR DESIGNER

تأییدیۀ فنی نرم افزار

طراحی درب و ریل و آهن کشی، نقشه های استاندارد آسانسور

Read More

مینی لیفت دیزاینر

نرم افزارهای آسانسوری

Read More

خرید نرم افزار

سادگی و آسانی استفاده به همراه دقت بالا و رعایت اصول استاندارد // در صورت عدم رضایت از کارکرد نرم افزار مبلغ برگشت داده می شود//

Read More

در طراحی و جانمایی آسانسور دو حالت وجود دارد:

یکی زمانی که می خواهید با دادن ابعاد اصلی چاه، بدون اینکه زحمت طراحی به خود بدهید، طرح های مختلف قابل اجرا در آن چاه راببینید.

و یکی زمانی که می خواهید گام به گام تمام ابعاد مختلف و پارامترها را خودتان بدهید و طراحی را با فکر خودتان انجام دهید.

مینی لیفت دیزاینر دو نرم افزار برای حالات گفته شده در اختیار شما قرار میدهد

نرم افزار MLD(طراح) و نرم افزار STAN (نقشه کش)

مینی لیفت دیزاینر- نرم افزارطراحی آسانسور

برای بزرگنمائی : Ctrlو+

نرم افزارطراحی آسانسور ( مینی لیفت دیزاینر) کارهای زیر را برای شما انجام می دهد:

با دادن اطلاعات اولیه (مشخصات چاه آسانسور) و انتخاب تجهیزات اصلی مثل در و ریل و موتور

نقشه دروریل آسانسوردر انواع چیدمان ها ، برش عمودی و پلان های مختلف مورد نیاز-(نمونه نقشه ها را در گالری ملاحظه فرمائید)

نقشه آهن کشی، شامل پلان ، عمودی و جزئیات . ستون ها را شما انتخاب کنید، کلاف را سیستم تعیین می کند.

لیست آهن آلات برای آهن کشی

اگر طول چاه و تعداد طبقات را بدانید، مظنۀ قیمت تمام شده آسانسور را خواهید داشت.

و اگر کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نمائید، و نقشه دروریل مورد تایید شما باشد، می توانید لیست قطعات آسانسور را نیز به تفکیک دریافت نمائید.

طراحی آسانسور با رعایت اصول فنی و استاندارد آسانسور می باشد.

نقشه های اتوکد ایجاد شده را می توانید تبدیل به pdf کرده و در گوشی موبایل آنها را داشته باشید.

لطفا دموی برنامه را در صفحۀ راهنمای استفاده ملاحظه فرمائید.

نصب درب و ریل آسانسور

دقت نصب

نصب درو ریل آسانسور، مهمترین فاز عملیاتی در نصب آسانسور از نظر دقت کار می باشد. کیفیت حرکت آسانسور بستگی زیادی به نوع ریل و دقت در نصب و کارکرد نصاب دارد.

کیفیت فدای سرعت

دیده می شود متاسفانه خیلی از نصاب ها بدون نقشه شروع به نصب درب و ریل آسانسور می کنند و موقعیت ریل کابین در چاه آسانسور را بی تآثیر می پندارند. در حالیکه موقعیت ریل کابین نسبت به عمق کابین تابع قوانینی است.

حرکت ایده آل

یک حرکت خوب و ایده آل برای کابین آسانسور، مستلزم این است که در هنگام حرکت، گشتاور زیادی از طرف کفشک ها به ریل وارد نشود. اگر خط مرکز ریل ها از مرکز ثقل کابین فاصله زیاد داشته باشد، پیچش های مخربی در هنگام پاراشوت در اتاقک کابین ایحاد می شود.

بهترین رویه

بهترین رویه این است که ابتداابعاد شاقول شده چاه آسانسور به دست آید، بعد یک نقشه دقیق از ریل و درب تهیه گردد و مطابق آن نسبت به برقراری پایه ریل اقدام شود.

نرم افزار طراحی آسانسور مینی لیفت دیزاینر می تواند در این رابطه بهترین دستیار نصاب و شرکت آسانسوری باشد.

چون اولا کلیۀ چیدمان های مورد نظر در یک چاه را به راحتی با نرم افزار طراحی آسانسور بردیا راد، ( مینی لیفت دیزاینر ) می توان تهیه کرد و در نهایت از مدل انتخاب شده ، برای نصب ریل و در استفاده نمود.

دانلود نرم افزار طراحی آسانسور مینی لیفت دیزاینر  • نوشته شده در چهارم خرداد1401 توسط رحیمی:

طراحی درب و ریل آسانسور برای خیلی ها کار آسانی است. تهیه یک کروکی از طراحی درب و ریل آسانسورو تهیه لیست اقلام و لوازم درو ریل آسانسور به طور سر انگشتی توسط تکنیسین های این رشته تهیه می شود. البته هر چه طرح پیچیده تر شود طراحی درو ریل نیز دقت بیشتری می خواهد و

امکان اشتباهات جزئی و یا کلی در طراحی درب و ریل آسانسور وجود دارد.

 چه بهتر که یک نرم افزار ساده و مطمئن مانند نرم افزار بردیا راد را در اختیار بگیرید.

در این صورت با اطمینان خاطر طراحی درو ریل را از نرم افزار میگیرید.

هرگونه جابجائی و تغییر کلی یا جزئی در طراحی درو ریل را می توانید اعمال کنید و در نهایت یک طرح ایده آل از درو ریل آسانسور به دست آورید.

نرم فزار طراحی آسانسور بردیا راد

کار نقشه کشی اولیه ، اعم از آهن کشی و درو ریل و سایر نقشه ها را انجام میدهد. همچنین نرم افزار طراحی آسانسور مینی  لیفت دیزاینر لیست آهن آلات و لیست تجهیزات آسانسور را با توجه به ابعاد داده شده به صورت خروجی pdf ارائه می کند. و نهایتا قیمت تمام شده آسانسور برای سازندگان برآورد می شود و یا داشتن مظنۀ قیمت می توانند شرکت منصفی را برای تهیه و نصب آسانسور پیدا نمایند.

نرم افزار نقشه کشی استاندارد (STAN)

با این نرم افزار می توانید ابعاد و پارامترهای مختلف مثل نوک به نوک ریل و اندازه کابین و ابعاد فلکه و همه اینگونه اطلاعات را یا از فکر خودتان و یا از برگه یافته های بازرسی وارد نمائیدو نقشه طراحی شده را دریافت نمائید. یکی از کاربردهای این نرم افزار تهیه نقشه های استاندارد آسانسور برای شرکت بازرسی است.

این نرم افزار دارای چهار فرم می باشد

فرم 1- ورود اطلاعات کلی 

فرم 2- قاب وزنه پشت : انتخاب طرح اجرا شده و دادن ابعاد موقعیت منافذ

فرم 3- قاب وزنه بغل : انتخاب طرح اجرا شده و دادن ابعاد موقعیت منافذ

فرم 4- قاب وزنه در گوشه : انتخاب طرح اجرا شده و دادن ابعاد موقعیت منافذ

Top of Form

Bottom of Form

Top of Form

enemad-logo