نقشه های استاندارد آسانسور

به نام خدا دومین نرم افزار مجموعه مینی لیفت دیزاینر، نرم افزار نقشه های استاندارد می باشد. شما با ورود اطلاعات آسانسور(تقریبا تمام اطلاعات لازم از برگه یافته های شرکت های بازرسی به دست می آید)، وسپس انتخاب چیدمان آسانسور از صفحۀ مربوطه، چهار نقشه استاندارد آسانسور یعنی: دروریل، منافذ موتورخانه، کف چاله و برش…

آنالیز ترافیک (انتخاب تعداد و ظرفیت و سرعت آسانسور در ساختمان ها)

به نام خدا ترافیک آسانسور – انتخاب تعداد و ظرفیت ترافیک آسانسور از موارد حائز اهمیت در ساختمان است. آسانسور های موجود باید قابلیت جابجائی کافی را داشته باشندبه طوریکه ازدحام در همکف یا طبقات رخ نداده و زمان انتظار و زمان حرکت در حد قابل قبول باشد. اوج ترافیک درساختمانهایی که منحصرا یک شرکت…

طراحی درو ریل آسانسور با مینی لیفت دیزاینر بردیا راد

طراحی درو ریل آسانسور برای خیلی ها کار آسانی است. تهیه یک کروکی از طراحی درو ریل آسانسورو تهیه لیست اقلام و لوازم درو ریل آسانسور به طور سر انگشتی توسط تکنیسین های این رشته تهیه می شود. البته هر چه طرح پیچیده تر شود طراحی درو ریل نیز دقت بیشتری می خواهد و امکان…

راهنمای استفاده

به  نام  خدا در کلیپ زیر مثالی برای تهیه نقشه دروریل شرح داده می شود. در پائین صفحه توضیحات کامل داده شده است. مثال برای تهیه نقشه دروریل وآهن کشی ادامه ویدئو( آشنائی با نرم افزار) تهیه نقشه آهن کشی تذکر: اختلافات جزئی که در کادرها دیده می شود به علت بروز رسانی ها می…

enemad-logo