طراحی درو ریل آسانسور با مینی لیفت دیزاینر بردیا راد

طراحی درو ریل آسانسور برای خیلی ها کار آسانی است. تهیه یک کروکی از طراحی درو ریل آسانسورو تهیه لیست اقلام و لوازم درو ریل آسانسور به طور سر انگشتی توسط تکنیسین های این رشته تهیه می شود. البته هر چه طرح پیچیده تر شود طراحی درو ریل نیز دقت بیشتری می خواهد و

امکان اشتباهات جزئی و یا کلی در طراحی درو ریل آسانسور وجود دارد.

 چه بهتر که یک نرم افزار ساده و مطمئن مانند نرم افزار بردیا راد را در اختیار بگیرید.

در این صورت با اطمینان خاطر طراحی درو ریل و سایر نقشه هارا از نرم افزار میگیرید.

هرگونه جابجائی و تغییر کلی یا جزئی در طراحی درو ریل را می توانید اعمال کنید و در نهایت یک طرح ایده آل از درو ریل آسانسور به دست آورید.

نرم فزار طراحی آسانسور بردیاراد،

کار نقشه کشی اولیه ، اعم از آهن کشی و درو ریل ، برش عمودی ، کف چاله و منافذ سکوی موتور را انجام میدهد. دودرب روبرو و دوبلکس هم قابل انجام می باشد. همچنین نرم افزار طراحی آسانسور مینی  لیفت دیزاینر لیست آهن آلات و لیست تجهیزات آسانسور را با توجه به ابعاد داده شده به صورت خروجی pdf ارائه می کند. و نهایتا قیمت تمام شده آسانسور برای سازندگان برآورد می شود و یا داشتن مظنۀ قیمت می توانند شرکت منصفی را برای تهیه و نصب آسانسور پیدا نمایند.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo