نقشه های استاندارد آسانسور

به نام خدا دومین نرم افزار مجموعه مینی لیفت دیزاینر، نرم افزار نقشه های استاندارد می باشد. شما با ورود اطلاعات آسانسور(تقریبا تمام اطلاعات لازم از برگه یافته های شرکت های بازرسی به دست می آید)، وسپس انتخاب چیدمان آسانسور از صفحۀ مربوطه، چهار نقشه استاندارد آسانسور یعنی: دروریل، منافذ موتورخانه، کف چاله و برش…

enemad-logo